Test jest przeznaczony dla uczniów klas drugich oraz trzecich,
gdyż pytania dotyczą materiału z klasy pierwszej i drugiej,
który te klasy mają już opanowany.
SPRAWDŹ SWOJĄ WIEDZĘ

1. Wskaż informację dotyczącą tlenu:

gaz o najmniejszej gęstości
jest mało aktywny chemicznie
gaz podtrzymujący palenie
ma intensywny zapach

2. Który z wymienionych gazów tworzy dwuatomowe cząsteczki?:

hel
tlen
neon
argon

3. W lampach jarzeniowych stosuje się:

tlen
azot
wodór
neon

4. Powietrze jest to mieszanina:

pierwiastków i związków chemicznych
pierwiastków
tlenków
związków chemicznych

5. Który z wymienionych gazów występuje wyłącznie w postaci atomów?:

chlor
azot
hel
ozon

6. Smog jest to:

mieszanina dymów i mgły w powietrzu
nadmierny wzrost ilości tlenku węgla (IV) w powietrzu
inaczej kwaśny opad
wzrost ilości ozonu w powietrzu

7. Balony wypełnia się:

fluorem
helem
azotem
chlorem

8. Tlen różni się od wodoru

nie różni się
gęstością
smakiem
zapachem

9. Woda wapienna służy do wykrywania:

tlenku węgla (IV)
ozonu
tlenu
wodoru

10. Badana substancja występuje w trzech stanach skupienia.
Najbardziej znana pod postacią cieczy. Jest doskonałym rozpuszczalnikiem.
Tą substancją jest:

sól kamienna
tlenek magnezu
woda
alkohol

11. Wybierz szereg, w którym znajdują się wyłącznie metale:

rtęć, mosiądz, stal, glin
stal, magnez, żelazo, brąz
brom, fluor, ołów, wapń
magnez, miedź, cynk, sód

12. Wybierz zestaw zawierający wyłącznie przemiany chemiczne:

mielenie kawy, kwaśnienie mleka, oddychanie organizmów
rdzewienie stalowej ławki, tworzenie się mgły, pochłanianie wody przez sól
kiszenie kapusty, spalanie świecy, fotosynteza
krystalizacja cukry z roztworu, tworzenie się szronu, rozpuszczanie soli kuchennej

13. Które procesy można wyjaśnić przyjmując istnienie drobin?

Wszystkie odpowiedzi są prawidłowe
parowanie wody
rozchodzenie się zapachu w powietrzu
rozpuszczanie się cukru w wodzie

14. Woda jest:

mieszaniną
związkiem chemicznym
pierwiastkiem chemicznym
niemetalem

15. W powietrzu znajduje się najwięcej:

argonu
tlenu
dwutlenku węgla
azotu

16. W skład cząsteczki ozonu wchodzą:

trzy atomy azotu
dwa atomy tlenu
trzy atomy tlenu
cztery atomy tlenu

17. Mieszanina piorunująca to wodór i tlen zmieszane w stosunku:

1:1
2:1
3:1
1:2

18. Po zmieszaniu wody z oliwą otrzymuje się:

zawiesinę
roztwór
osad
emulsję

19. Roztwór nienasycony można otrzymać z roztworu nasyconego przez:

dodanie substancji rozpuszczonej
obniżenie temperatury
odparowanie wody
dolanie wody

20. Masa cukru potrzebna do przygotowania 200g roztworu (syropu) o stężeniu 10% wynosi:

10g
40g
20g
80g


Opracowała Agnieszka Krawczuk kl. IIb