Prawa ucznia.
Wpisany przez Monika Dobrowolska   

 

 

Zgodnie z § 32 pkt 1 Statutu Gimnazjum nr 2 im. Sybiraków
Uczeń gimnazjum ma prawo do:
 • właściwie organizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w gimnazjum zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę
  i poszanowanie jego godności ;
 • przedstawiania wychowawcy klasy, dyrektorowi gimnazjum i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania od nich pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno - wychowawczym ;
 • swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych - jeżeli nie narusza dobra innych osób ;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów:
  - ma prawo należeć do dowolnego koła zainteresowań działającego na terenie gimnazjum
  - reprezentowania gimnazjum w konkursach, przeglądach, zawodach;
 • korzystania z pomieszczeń gimnazjalnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru bibliotecznego podczas zajęć pozalekcyjnych pod nadzorem uprawnionego nauczyciela ;
 • znajomości wewnątrzszkolnego systemu oceniania;
 • sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny zgodnej z wewnątrzszkolnym systemem oceniania;
 • wpływania na życie gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w gimnazjum;
 • organizowania zajęć kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych za wiedzą dyrektora gimnazjum;
 • zmienić gimnazjum w ciągu roku szkolnego;
 • korzystania z doraźnej pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami ;
 • dyskrecji w sprawach osobistych/stosunki rodzinne, korespondencja, uczucia/ korzystania z różnorodnych form opieki socjalnej, którymi dysponuje gimnazjum i rada rodziców;
 • odwoływania się od decyzji nauczyciela do wychowawcy lub dyrektora gimnazjum;

 

 

Nasz Patron

znaksybiraka

Sybiracy

kalendarz

czerwiec 2018
N P W Ś C Pt S
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

other language

ang1 nrf1 rus1

Projekty

erasmus


Kodowanie__small


comenius


logo_etwinning


     logo_aktyw_ed


lepsza_szkola


przjaznaspz_logo


mapa_kreatywnosci_znaczek


logo_czytam


szkola_z_klasa


 

uczniowie_z_klasa


szkolabp


logo_nib


kapital


Nasz Adres

Gimnazjum nr 2
im. Sybiraków
ul. Nowomiejska 41
16-300 Augustów
087 643 22 30

Napisz do Nas
gim2.vdl.pl

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 8 gości