Home
Grafik zajęć pozalekcyjnych w roku 2009/2010

Grafik zajęć pozalekcyjnych w roku 2009/2010

l.p

Imię, nazwisko nauczyciela

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1.

Jolanta Borysewicz

 

s.3

14:40 - 15:25

UZ/H              KN

s.3

14:35 - 16:05

KE              GJST

 

 

 

2.

Ewa Chodacz

 

s.16

13.45-14.45

14.45-15.00   BZ

UZ/ZW           KN

 

 

s.16

15.30- 17.00

KT           GJST

 

3.

Marzenna Czerwińska

 

s. 8

14.35 - 15.35

ZW            POKL

15:35-16:20

UZ           KN

 

 

s.8

14:35 - 15:35

ZW        

   PO KL

 

4.

Wiesława Domańska

 

 

 

 

 

Pływalnia

18:30 - 20.00 

Pł (SKS), KN   

            

5.

Anna Edelman Nowicka

Urlop macierzyński

 

 

 

 

 

5.

Danuta Gregorowicz

 

 

 

s.12

14.40 - 15.25

KH        BZ

          

s.12

14:4 0 - 15:25

13.155  POKL

s. 12

8.00 - 8.45

KN       IIIA

 

 

s.12

13.45 - 14.30

UZ   BZ  IID, IIE

14:40 - 15:25

UZ   BZ  IIIB

 

6.

Piotr Augustyniak

 

 

 

 

s. 03

14.40 - 15.25

                   KN

 

 

 

7.

Jan Dziądziak

 

 

 

s.8

14:40-15:25

UZ              KN

 

s.8

14:45 - 16:15

           POKL

8.

Renata Dziądziak

 

s.03

14:40-15:25

klasy trzecie NA ZMIANĘ CO 5 TYGODNI  KN

Z.W.E

s.03

15:30-17:00

PROJEKT  NIB

s.03

14:40-!5:25

Konsultacje dla uczniów

 

s.03

15:30-17:00

PROJEKT NIB

S.03

14:40-15:25

KE co 2 tygodnie na zmianę z    PRACĄ Z UCZNIEM ZDOLNYM-PRZYGOTOWANIE DO KONKURSU

9.

Beata Granacka

 

 

s.07

14.30 - 15.15

KJA        KN

16 - 17.30

           POKL

 

 

 

 

 

 

10.

Agnieszka Karp

 

 

 

s.15

16.00  - 17.00

KM         POKL

s.15

14.30  - 15.15

ZW I B   POKL  

15.15 - 16.00

ZW I C         BZ

s.15

13:35 - 14:30

ZW II E      KN

14.30  - 15.15

ZW I A      BZ   

11.

Elżbieta Kozłowska

 

 

s.13

15,00 - 16.00

III A   POKL

 

 

 

s.13

15.30 - 16.30

              POKL

klasy III

16.30 - 17.30

              KN

12.

Małgorzata Kierkla

 

 

 

 

s. 1

14.30 - 15.30

UZ            KN

 

 

13.

Ks. Wojciech Kuprewicz

 

 

 

 

 

 

14.

Barbara Milewska

 

 

     

 

s. gimn.

14.30-16.00

PS dz    KN

 

 

15.

Adam Miklaszewski

 

 

s.gim.

16:00 - 17:30

KCH

 

 s.gim.

16:00 - 17:30

KCH KN

 

16.

 

 

Anna Nerko

 

 

 

s.14

14.30 - 15.15

KG - UZ POKL

s. 14

13.30 - 14.30

KG - UZ KN

 

s.14

14.30 - 15.15

KG - UZ POKL

 

s.14

12.30 - 13.30

KG - UZ KN

17.

Lena Olechowska

 

s. 06

14.30-16.00

WOK    GJST

16.00-16.45

KP   KN

 

 

 

 

18.

Anna Pawłowska

p .ped.

13.00-13..45

KN     T.ped.

 

s. 2

13.45- 15.15

TP     POKL    

 

 

 

 

s. 2

16.00-16.45

 TP    GJST   

   s. 13

13.45-14.30

TP         POKL   

 s.2

13.45-14.30

TP     POKL    

 

S.2

!6.00 - 17.30

TP      POKL  

 s. 13

12.50 - 13.25

TP     POKL    

19.

Hanna Piekarska

 

 

s.terap.

8.00-8.45

R          POKL

 

s4

13.45-15.15

 TP         POKL

 

s.ter.

13:45-14:30

R         GJST

 

s.4

14.40- 16.10

TP      POKL

s.terap.

8.55-9.40

POKL              R

 

s.4

14.40- 15.25

16.00- 16.45

TP     POKL  

s.terap.

8.55-9.40

13.45- 14.30

 TP         POKL

s.terap.

 W ZR        KN

16.00- 16.45

 TP        POKL

s.terap.

14.40-15.25

 R        POKL

 

 

20.

Aneta Rozmysłowicz

 

S.terap. 8.00-8.45 11.45-12.30 R  13.159POKL

 

s. terap.

14.35- 15.20

W  ZR     KN

S. terap.                  8.00-8.45                R 13.159 POKL

S.terap.           8.00-8.45                     R 13.159 POKL

 

21.

Ewa Sadowska

s.7

13.45-14.30

14.35-15.20

KE.     POKL  

 

s.7

14.35-15.20

KN

 

 

21.

s. Magdalena Sitkowska

 

s. 4
14. 30 - 15. 30
K B            KN

 

 

 

s. 4
16. 30 - 17. 30
17. 30 - 18. 30
F                BZ

23.

Ewa Sobolewska

 

 

s. 2

12.30 - 13.35

kl.IIId

ZWE KN

co drugi tydzień

s. 2

15.30 - 16-30

KM klasy II

co drugi tydzień KN

16.30 - 17.30

ZW    

POKL

 

 

 

23.

Ewa Sztukowska

 

 

s. 16

14:35 - 15:20

13. 146 POKL

S. 4

14:40 - 15:25

KN ZW I

 

s. 16

14:35 - 15:10 UZ BZ

s.16

15:15 - 16:45

13.146 POKL

24.

Katarzyna Hryń

 

 

 

s. 16

14:40- 15:40

13.165 POKL

s. 16

15.40- 16.40

13.165 POKL

S. 7

14.40- 15.40

13.165 POKL

S. 7

15.45-16.30

KN

 

25.

Andrzej Kulbacki

 

sala komputerowa

13:45 - 14:30

13.177  POKL

 

s.08

I 8:00 - 8:45

II 13:45 - 14:30

13.173  POKL

 

s.06

13:45 - 14:30

KJA     KN

26.

Wojciech Sikora

 

 

ACE

18.00-19.30

PS ch(SKS)

 

 

 

s. gimn.

14.30-16.00

PS ch

BZ

pływalnia 18.00-19.30

PŁ ch ;

 s. gimn. 15.00-15.45           KN

27.

  Marcin Kłoczko

 

s. gimn.

14.30 - 16.00

PN,PR ch

KN, SKS

 

 

 

 

28.

Małgorzata Sawicka

 

 

 

Biblioteka

7:40-8:00 KN

Biblioteka

7:40-8:00 KN

 

29.

Halina Świetlicka

 

Biblioteka

7:40-8:00 KN

Biblioteka

7:40-8:00 KN

 

Czwartek 1x w m-cu - czwartki literackie

 

30.

Magdalena Zielińska

 

 

s.08/07

14:40-16:10

13.173. POKL

s. 06

14.40-15.25

KJA      (KN)

15.40 - 17.10

            POKL

s.08/07

14.40-16.10   

             POKL

s. 08/07

14.40-16.10

            POKL  

 

31.

Beata Tomaszewska

 

s. 11

14.30-15.15

             POKL

s. 11

Z.W.E. w kl.3C i 3D (KN)-
 16.30-17.15

K.H.T.-
 15.00-16.15  (BZ)

 

 

 

32.

Marta Bołkun

 

 

 

g.ped.

15:00 - 15:30

                 KN

 

g.ped.

11:30-12:00

              KN

33.

Anna Jakucewicz

 

 

 

 

s.komp.

14:30-16:00

              POKL

 

34.

Marcin Bartoszewicz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Instrukcja do wypełnienia tabeli.

Legenda zastosowanych symboli.

Z.W. -  Zajęcia wyrównawcze
Z.W.E. - Zajęcia przygotowujące do egzaminu
KE -     koło/klub  europejski

KT -     koło teatralne

K.H.T.- koło humanistyczno-teatralne

ZM - zespół muzyczny

WOK - zespół wokalny

KB -koło  biblijne

F-  zespół Fides

KP - koło plastyczne

KF - koło fizyczne

KH - koło historyczne

KM - koło matematyczne

KG - koło geograficzne

KWS - koło wnuka Sybiraka

KJA - koło języka angielskiego

KPL - koło plastyczne

UZ - zajęcia z uczniem zdolnym

R - rewalidacja

TP - terapia pedagogiczna , jeśli pokazujemy nr grupy ,to może być TP I

W - wolontariat

SDZ.- siatkówka dziewcząt

SCH - Siatkówka Chłopców

KDz - koszykówka dziewcząt

KCH - koszykówka chłopców

PN - piłka nożna

LA- lekkoatletyka

Pł. - pływanie

REK. - rekreacja

SZ. - szachy

KE - koło ekologiczne

ZS - zajęcia sportowe

ZR - zajęcia ruchome

 

 

KN - godziny z realizacji Karty Nauczyciela

GJST - godziny jednostki samorządu terytorialnego

POKL - godziny z funduszu Europejskiego, Kapitał Ludzki, projekt Równać szanse.

BZ - godziny bezpłatne

KU- konsultacje dla ucznia

 

 

 

Nasz Patron

znaksybiraka

Sybiracy

kalendarz

kwiecień 2019
N P W Ś C Pt S
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

other language

ang1 nrf1 rus1

Projekty

erasmus


Kodowanie__small


comenius


logo_etwinning


     logo_aktyw_ed


lepsza_szkola


przjaznaspz_logo


mapa_kreatywnosci_znaczek


logo_czytam


szkola_z_klasa


 

uczniowie_z_klasa


szkolabp


logo_nib


kapital


Nasz Adres

Gimnazjum nr 2
im. Sybiraków
ul. Nowomiejska 41
16-300 Augustów
087 643 22 30

Napisz do Nas
gim2.vdl.pl

gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości